חדשות

המטרונית במטרופולין חיפה

 

נסיעה טובה ונעימה!

ללחוץ למפת קווי המטרונית

להצגת השינויים אנא בחר

אזור

מגדירים את אזור הנסיעה המבוקש, בוחרים את הקו המבוקש מתוך הרשימה ומקבלים את מסלול הקו והתדירות החדשים
מס' קו מוצא יעד שינוי