יש לזכור לתקף ה רב קולפני נסיעה - לא תיקפת לא שילמת!