יש לזכור לתקף הרב קו לפני נסיעה - לא תיקפת לא שילמת!