חדשות מתפרצות

לצפייה והורדת חוברת הכרטוס המלאה יש להיכנס ללשונית "מתקפים ונוסעים"

לצפייה והורדת חוברת הכרטוס המלאה המספקת הדמיית תרחישי כרטוס, טעינה ותקוף במכונות על הרציפים,  יש להיכנס ללשונית "מתקפים ונוסעים"

תקפת ונסעת!

יש לזכור לתקף לפני כל נסיעה במטרונית ובאוטובוס - לא תיקפת כאילו לא שילמת!